SMPV geeft bijdragen aan verenigingen, stichtingen en overige instellingen.

Regelement AVG van Stichting Moerman Promotie Vlissingen

  1. De stichting houdt geen adressensysteem bij, anders dan van de bestuursleden.
  2. De stichting ontvangt aanvragen voor subsidies. In die aanvragen worden namen, adressen, bankrekening en rechtsvorm van de aanvragende (rechts-)persoon gevraagd en de namen en adressen van het (dagelijks) bestuur.
  3. Deze aanvragen worden 10 jaar bewaard bij het secretariaat, en zo lang als nodig is voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele te verwachten vervolg-aanvragen door de bestuursleden.
  4. De stichting verhuurt onroerend goed. De gegevens van de huurders worden bewaard tot drie jaar na volledige afwikkeling van het huurcontract.
  5. In de jaarverslagen kunnen de gesubsidieerde organisaties, zonder adresgegevens, worden vermeld.
  6. Verzoeken tot verwijdering kunnen worden gericht aan de secretaris van het bestuur.
  7. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van 18 september 2018.
  8. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.